Digital härdplastutbildning

 In Nyheter

Glasbranschföreningen erbjuder en webbaserad härdplastutbildning, som ger möjlighet att uppfylla arbetsmiljöverkets minimumkrav på utbildning för användning av härdplaster enligt AFS 2014:43 37§
Kursen ger obligatoriska kunskaper om de risker som arbete med härdplaster innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

https://www.gbf.se/utbildning/kursutbud-kursanmalan/utbildning-arbetsmiljo/digital-hardplastutbildning

Recent Posts
Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt
0


Det finns inga produkter.