Scratch Weld vattenmatningssystem

Scratch Weld vattenmatningssystem tillåter bättre kontroll vid repborttagning

  • Nu är det lättare än någonsin att arbeta med systemet och repborttagning.
  • Systemet är enkelt att lära sig, effektivt och ger dig självtillfredsställelse med ditt arbete.
  • Vattenmatningssystemet är lättare att balansera med och ger dig ett mer konstant tryck samtidigt du har fullständig kontroll över ditt arbete.
  • Systemet använder mindre vatten än tidigare versioner.
  • Det ger även snabbare städning av överblivet medel.