GlasWelds testade och utprovade limmer är så bra att det till och med går att limma glaset till en utställningsbox,
i det här fallet för en båt. Vi har fått ta del av bilder från Laxå Glasmästeri som även har limmat ihop kortänden mot ett annat glas och det håller vilket säger en hel del om kvaliteten på limmet. Det biter fast glasen mot varandra som det skall och det är gjort med GlasWelds vanligaste reparationslim 2020 Amber.

Framförallt så bryts inte GlasWelds limmer ner av UV strålning, det behåller samma kvalitet år efter år.
Tester är gjorda både hos UK BSI (British Standard Institut) och USAs ANSI (Amerikas National Standard Institut) vilket vi har dokument på.