Vilka är vi?

Företaget GlasWeld System AB startade 1995 och blev generalagent i Sverige för GlasWeld.

Männen bakom hade startat reparera stenskott redan 1991 och vidareutvecklade sig till rutbyten och bussarbeten 1993, sedan blev det solfilmning av bilar och efter några år till så utfördes alla slags glasarbeten till fordon, att skära egna lamellrutor och göra mindre isolerglas till bussar, lista om och skära till rutor till traktorer  mm. vi skar också till rutor till mindre båtar och listade om dom.

De drev i många år bilglasmästerier var för sig och gick samman 2002 och bildade ett gemensamt företag, Centrala Bilglas med förgreningar i värmland- och närkeområdet.

GlasWeld System AB drevs under denna tid parallelt med bilglasmästerierna.
GlasWeld rönte allt mer framgång och 2006 avyttrades Centrala Bilglas och sedan 2008  läggs allt engagemang och fokus på att utveckla GlasWeld System AB med Esbjörn Rönnholm som ensam ägare.