Injektorer

Vindrutereparationsinjektorer

GlasWeld har två olika injektorer, EcoVac™ och G3 Provac™. EcoVac injektorn är billigare och är lätt att manövrera. Medan G3 Provac automatiskt isolerar limmet och avlägsnar fukten utan att blanda sig med limmet, och sparar tid för att utföra i ett extra steg. De är båda fantastiska injektorer och vi lämnar valet till dig. Här är lite mer information:

G3 ProVac

Vår G3 Provac Windshield Repair Injector har utformats för professionella glas reparatörer.

Hur G3 Provac är annorlunda:

Kulmen på år av forskning, design och testning, utnyttjar G3 injektor limisoleringsteknik för att ta bort både luft och fukt från stenskottet i ett enkelt steg , vilket gör dina reparationstider snabba.

  • Injicerar lim utan att luft och fukt förenas med limmet
  • NYTT – Använder bara 4 droppar harts
  • Fristående; inga externa pumpar eller slangar
  • Rostfritt stål med en livstidsgaranti
  • Använder Provac teknik- den enda teknik som har ett komplett vakuum under hela reparationsprocessen – allt i vakuum och tryckcykler

EcoVac

GlasWeld erbjuder en vindrute reparations injektor till ett attraktivt prisläge, så fler tekniker kan dra nytta av dom tekniska fördelarna.

Denna injektor kan hantera de flesta typer av vindrutan skador mycket bra. Den är byggd för att hålla och är lätt att använda.

  • Använder bara 4 droppar harts per reparation
  • Tillverkad av kirurgiskt rostfritt stål – livstidsgaranti
  • Använder Provac teknik – den enda teknik som har ett komplett vakuum under hela reparationsprocessen – allt vakuum och tryckcykler
  • Fristående; inga externa pumpar eller slangar